Laila Majnu Lyrics – Rupali Kashyap | Ramen Danah

Laila Majnu Lyrics - Rupali Kashyap | Ramen Danah
Laila Majnu Lyrics Rupali Kashyap

Laila Majnu Lyrics: Assamese Song premiered on 26th Mar 2021 sung by Rupali Kashyap, Lyrics/Tune -Ramen Danah, Music- Pinkal Pratyush, Guitar: Trion Mahanta, Flute: Anjan Medhi, Mix&Master- Diganta Bordoloi

Assamese Song Lyrics of Laila Majnu

Singer- Rupali Kashyap
Lyrics/Tune -Ramen Danah
Music- Pinkal Pratyush
Guitar: Trion Mahanta
Flute: Anjan Medhi
Mix&Master- Diganta Bordoloi

Laila Majnu Music Video

Laila Majnu Lyrics Rupali Kashyap

A Piya Tor Bina Jiya Nahi Lagela
Dil Ker Kona Me Piya
Toke Sajai Rakhila
Tor Kotha Bhabi Piya Sara Rati Jagila
Naina Bhi Piya Lagai Tore Raha Dekhila

Khitir Khitir Bojaidim Aako
Bajibo Khuje Buku Misik Misik
Hahiti Mari Nothobi
Mur Sokute Soku
Tuke Dekhi Hopunote Rati
Aabul Tabul Boku Tur Premore
Jiya Bhoroli Haturi
Moi Khalu Habu Dubu

Tur Logote Jura Patu
Moi Tur Hobole Khuju
Premor Prithivite Hoi Laila Majnu
Oho Laila Majnu
Premor Prithivite Hoi Laila Majnu
Oho Laila Majnu

Thokosi Thokosi Kapur
Nudhui Thakute Therenga
Lagu Moi Tur Bhabonate

Ulomi Ulomi Monore He Dali Te
Aamoni Korise Tur Hahitiye

Tur Logote Jura Patu
Moi Tur Hobole Khuju
Premor Prithivite Hoi Laila Majnu
Oho Laila Majnu
Premor Prithivite Hoi Laila Majnu
Oho Laila Majnu

A Piya Tor Bina Jiya Nahi Lagela
Dil Ker Kona Me Piya
Toke Sajai Rakhila
Tor Kotha Bhabi Piya Sara Raati Jagila
Naina Bhi Piya Lagai Tore Raha Dekhila

He Goroki Goroka Tatore Halote
Bhabi Bhabi Thaku Tur He Kothake
A Koroki Bukute Humali Jene Koi
Etiya Bhabibo Nuwaru Aanoke

Tur Logote Jura Patu
Moi Tur Hobole Khuju
Premor Prithivite Hoi Laila Majnu
Oho Laila Majnu
Premor Prithivite Hoi Laila Majnu
Oho Laila Majnu
He Premor Prithivite Hoi Laila Majnu
Oho Laila Majnu, Laila Majnu
Oho Laila Majnu, Laila Majnu
Oho Laila Majnu

Click here: Assamese Song Adhorua Xobdo Lyrics – Bhaskar Opswel

Hey, guys hope you like the post, do share the Laila Majnu Lyrics with your friends. And also let us know which lyrics are you searching for and want to be uploaded. Follow us to get lyrics directly into your mailbox…

Leave a Reply

Shankuraj Konwar Songs Lyrics
%d bloggers like this: